Thiết bị trao đổi nhiệt

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín ZL10

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín ZL10 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL14

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL14 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Brazed heat exchangers ZL16

Brazed heat exchangers ZL16 (trao đổi nhiệt tấm hàn ZL16) là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất.   Nếu công nghệ...

Brazed heat exchanger

Brazed heat exchanger (Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn) là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ...

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL20A

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL20A là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể được...

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL20B

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL20B là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể được...

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn – ZL20C

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL20C là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín ZL26(F)

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn kín ZL26(F) là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có...

Thiết bị trao đổi nhiệt tấm hàn ZL28

Thiết bị trao đổi nhiệt tấm hàn ZL28 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL30

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL30 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL42A

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL42A là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có...

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL52

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL52 dòng chéo được thiết kế và phát triển dành riêng cho: Điều hòa không khí trung tâm Máy làm lạnh công nghiệp Hệ thống bơm nhiệt quy mô lớn,... Chất làm lạnh được sử dụng trong mạch máy nén kép và công suất...

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL95

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL95 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có...

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL95F

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL95F là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL120

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL120 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể...

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL190

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL190 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể được...

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL200

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL200 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể được...

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL202

Trao đổi nhiệt dạng tấm hàn ZL202 là một trong những cách truyền nhiệt hiệu quả nhất. Mục đích thiết kế của bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn là mang lại hiệu suất vượt trội và chi phí vòng đời thấp nhất. Nếu công nghệ hàn có thể được...

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL230

Bộ trao đổi nhiệt tấm hàn ZL230 dòng chéo được thiết kế và phát triển dành riêng cho: Điều hòa không khí trung tâm Máy làm lạnh công nghiệp Hệ thống bơm nhiệt quy mô lớn,... Chất làm lạnh được sử dụng trong mạch máy nén kép và công suất...

Brazed plate heat exchanger ZL250

Brazed plate heat exchanger ZL250, bộ trao đổi nhiệt dạng tấm hàn dòng chéo được thiết kế và phát triển dành riêng cho: Điều hòa không khí trung tâm Máy làm lạnh công nghiệp Hệ thống bơm nhiệt quy mô lớn,... Chất làm lạnh được sử dụng trong mạch máy...

0909 930 075 - 0938 343 118